Besøk Hjertegod.no »

Grunnleggeren av Hjertegod, Mette Oskarsen kom inn i livet mitt og delte sin historie og visjon. Jeg er imponert over engasjementet og viljen til å gjøre en forskjell. Hun har delt sin historie noe som det står stor respekt av, hun har hatt en visjon som hun nå setter i verk. Tema: mobbing, usynlig mobbing, utestenging, mistrivsel og utilstrekkelighet på både skole og jobb jobbes det med i mange kanaler landet rundt, det er flotte gode kampanjer og initiativ. Hjertegod henger seg på denne viktige tematikken og Hjertegod vil ta oss med enda lenger.

Det hele handler om en så enkel fundamental ting som likevel ofte er vanskelig å oppnå. Respekt for medmennesket, det å bli sett og se andre. Det hander om å få lov å tro på seg selv, få positiv respons, føle at man er god nok akkurat som man er og at man får lov å være tilstede i sitt eget liv med grunnlegende styrke og kjærlighet. Selvtillitt og styrke som skal bære deg gjennom hele livet og som påvirker alle valg du tar. Det påvirker hele livet ditt og om du i det hele takk ønsker å leve. Dette har Mette Oskarsen delt med oss, ytterkanten av akkurat denne tematikken, følgende av mobbing som må bekjempes.

Vi må spesielt sette fokus på barna våre i samfunnet. De må bli sett, respektert og det må en stor holdningsendring til. Og disse holdningene begynner først og fremst på hjemmebane. Tema har vært oppe i dagens lys og kampanjer florerer på skoler og sosiale medier, alle må stå på videre. Hjertegod vil fremme alle verdiene og endre holdninger NÅ! Vi må gjøre det sammen, vi må fortsette på alle skoler, barnehager, institusjoner, alle samfunnslag og aldersgrupper i samfunnet. Vi må være våkne å se, reagere og bidra.

En av Hjertgod’s konkrete tiltak er Kalenderen. Der kan alle som vil bidra praktisk med å gi noe videre. Bidra med å legge inn arrangementer og kurs. Disse aktivitetene skal fremme visjonen om å bidra med noe positivt til barn og unge. Noe som gleder, inspirerer, aktiverer og motiverer. Skape respekt og samhold. Kanskje finne en indre glød, gi selvtillit eller bare bidra til å gjøre noe godt for noen andre som kanskje ikke har muligheter på lik linje som andre. Anbefaler både å bidra og bruke disse mulighetene rundt om i landet og Hjertegod har allerede gått internasjonalt der de har bidragsytere fra andre land.

Besøk Hjertegod.no »